Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 09:07 AM (GMT+7)
Hình ảnh ám ảnh về Lào, Campuchia trong chiến tranh Việt Nam (Phần 1)

Hình ảnh ám ảnh về Lào, Campuchia trong chiến tranh Việt Nam (Phần 1)

Sau khi Lon Nol đảo chính lật đổ chính quyền của Quốc trưởng Sihanouk theo chỉ đạo của Mỹ ngày 18/3/1970, hàng trăm nghìn người...