Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:00 PM (GMT+7)
“Chưa trận đánh nào chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế!”

“Chưa trận đánh nào chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế!”9

Đó là nhận xét của một cử tri tại TP. Đà Nẵng - ông Nguyễn Tấn Đồng, khi Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng khoá 13 gặp gỡ, tiếp xúc...