Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 13:22 PM (GMT+7)
Tướng Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Công an

Tướng Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Công an2

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định bổ nhiệm hai tướng Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Công an.