Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:09 PM (GMT+7)
Bí ẩn lời tiên tri của thầy tướng số khiến Càn Long vội vã thoái vị

Bí ẩn lời tiên tri của thầy tướng số khiến Càn Long vội vã thoái vị

Có giai thoại từng truyền lại rằng, năm xưa trong một lần cải trang thành thường dân đi vi hành, Càn Long từng được thầy tướng số...