Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:14 PM (GMT+7)
Ngẫm điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong Di chúc Bác Hồ

Ngẫm điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong Di chúc Bác Hồ1

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết không chỉ là cội nguồn của mọi thành công mà còn góp phần ngăn ngừa...