Thứ Hai, ngày 21/10/2019 09:32 AM (GMT+7)
Hội An: Những đặc sản nào sẽ xây dựng thành sản phẩm OCOP?

Hội An: Những đặc sản nào sẽ xây dựng thành sản phẩm OCOP?

Dù mới triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), thế nhưng TP.Hội An (Quảng Nam) đã tận dụng được lợi thế...