Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:30 AM (GMT+7)
Vụ tính chi 86 tỷ tạc phù điêu vách núi: Cần lấy ý kiến rộng rãi

Vụ tính chi 86 tỷ tạc phù điêu vách núi: Cần lấy ý kiến rộng rãi

Việc tỉnh Bình Định dự kiến sẽ chi hơn 86 tỷ đồng (tiền ngân sách hơn 34 tỷ, nguồn xã hội hóa hơn 51 tỷ) để thực hiện công trình...