Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:49 PM (GMT+7)
Tá hỏa vì chồng gày dặt dẹo lại sùng sục chuyện chăn gối, tuần 3-4 lần vẫn thiếu

Tá hỏa vì chồng gày dặt dẹo lại sùng sục chuyện chăn gối, tuần 3-4 lần vẫn thiếu1

Nhiều lần chị Dung còn ngạc nhiên trước chồng vì chuyện này. Thậm chí bị chồng đòi hỏi nhiều, chị Dung còn trách anh “đã gầy lại...