Thứ Tư, ngày 13/11/2019 02:30 AM (GMT+7)
Đặt hàng ngàn tấm gương khổng lồ trong vũ trụ ngăn Trái đất ấm lên?

Đặt hàng ngàn tấm gương khổng lồ trong vũ trụ ngăn Trái đất ấm lên?

Một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ giai đoạn năm 2020 muốn chống biến đổi khí hậu bằng cách tái tạo hiện tượng núi lửa phun trào...