Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:14 PM (GMT+7)
Vụ Big C: "Việc thay thế sản phẩm họ vào là điều dễ hiểu, còn lại là vấn đề của VN"

Vụ Big C: "Việc thay thế sản phẩm họ vào là điều dễ hiểu, còn lại là vấn đề của VN"

Từ câu chuyện hàng may mặc Việt bị siêu thị Big C “từ chối”, nhiều chuyên gia kinh tế và thương hiệu cũng phải thừa nhận, đã đến...