Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:30 PM (GMT+7)
Đường hư hỏng, phạt Tập đoàn Sơn Hải, BQL Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

Đường hư hỏng, phạt Tập đoàn Sơn Hải, BQL Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

Vì không có biện pháp khắc phục kịp thời hư hỏng ở tuyến đường do mình quản lý và xây dựng, Ban Quản lý (BQL) dự án cao tốc Đà...