Thứ Năm, ngày 18/07/2019 07:36 AM (GMT+7)
"Ép" bồ câu ấp trứng giả, mỗi tháng lãi 12 triệu đồng

"Ép" bồ câu ấp trứng giả, mỗi tháng lãi 12 triệu đồng

Anh Nguyễn Văn Mười, thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) luôn duy trì đàn bồ câu sinh sản 200 đôi, đàn bồ câu...