Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:29 AM (GMT+7)
Tỉnh duy nhất Tây Nguyên chưa có dịch tả, thịt lợn bán đều đều

Tỉnh duy nhất Tây Nguyên chưa có dịch tả, thịt lợn bán đều đều1

Cho đến nay, Lâm Đồng là tỉnh duy nhất của 5 tỉnh Tây Nguyên chưa phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, vì vậy địa phương đã triển khai...