Thứ Hai, ngày 21/05/2018 07:11 AM (GMT+7)
7 vật thể nhanh nhất nhân loại từng chế tạo

7 vật thể nhanh nhất nhân loại từng chế tạo

Với sự phát triển của khoa học công nghê, loài người đã tạo ra rất nhiều vật thể có tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng. Sau đây là...