Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 04:40 AM (GMT+7)
Vì sao Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tranh luận với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng?

Vì sao Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tranh luận với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng?2

Ngay sau phần Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã giơ biển xin tranh luận