Thứ Hai, ngày 24/09/2018 16:47 PM (GMT+7)
Hình phạt nào cho đối tượng đâm chết bạn nhậu vì "vỗ mông" vợ mình?

Hình phạt nào cho đối tượng đâm chết bạn nhậu vì "vỗ mông" vợ mình?3

Theo luật sư, khi xét xử, cũng cần thiết phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng do phía người bị hại cũng có một phần lỗi...