Thứ Tư, ngày 18/09/2019 01:39 AM (GMT+7)
"Tử huyệt" trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do!

"Tử huyệt" trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do!

Xích Bích là một trong những trận đánh lớn thời Tam Quốc. Vậy lý do nào khiến Tào Tháo thất bại trong cuộc đại chiến này?