Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 01:51 AM (GMT+7)
Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị xử lý thế nào?

Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị xử lý thế nào?

Hành vi tự ý đăng ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý sẽ bị xử lý như thế nào?