Thứ Ba, ngày 16/07/2019 05:26 AM (GMT+7)
Hơn 900 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được hệ thống các TCTD xử lý

Hơn 900 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được hệ thống các TCTD xử lý1

Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 6/2019, ước tính toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 937,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng...