Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 19:47 PM (GMT+7)
Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng quốc doanh sẽ bị dừng cho vay nếu không tăng được vốn

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng quốc doanh sẽ bị dừng cho vay nếu không tăng được vốn

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước trên 50% đang sát với ngưỡng quy...