Thứ Năm, ngày 23/01/2020 07:09 AM (GMT+7)
TP.Hồ Chí Minh: Hộ nghèo ngày càng “vắng bóng”

TP.Hồ Chí Minh: Hộ nghèo ngày càng “vắng bóng”

Từ cuối năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đã không còn hộ nghèo có thu nhập theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Còn theo...