Thứ Tư, ngày 23/10/2019 22:58 PM (GMT+7)
Nếu Hitler thực hiện được ước mơ này, hàng triệu người đã không phải chết?

Nếu Hitler thực hiện được ước mơ này, hàng triệu người đã không phải chết?

Ai cũng biết rằng ước mơ thời niên thiếu của Hitler là được trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tuy nhiên, ông ta đã không thể thực...