Thứ Năm, ngày 27/06/2019 05:08 AM (GMT+7)
Apple tiếp tục giảm giá iPhone XR

Apple tiếp tục giảm giá iPhone XR

Việc iPhone XR tiếp tục được giảm giá tại thị trường mới khiến nhiều người kỳ vọng điều tương tự sẽ áp dụng cho các nơi khác.