Thứ Năm, ngày 18/07/2019 08:01 AM (GMT+7)
Quần anh hội: Bữa tiệc nhiều bẫy nhất Tam quốc diễn nghĩa

Quần anh hội: Bữa tiệc nhiều bẫy nhất Tam quốc diễn nghĩa

Nếu “uống rượu luận anh hùng” là cuộc đấu trí giữa Tào - Lưu, thì “quần anh hội” lại là cuộc đọ sức về mưu kế giữa Chu Du và Tưởng...