Thứ Tư, ngày 13/11/2019 19:53 PM (GMT+7)
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông bị ràng buộc ra sao khi vay Trung Quốc?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông bị ràng buộc ra sao khi vay Trung Quốc?

Việc vay vốn Trung Quốc trước mắt giải quyết được các vướng mắc về vốn đầu tư cho dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, nhưng gặp...