Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:22 AM (GMT+7)
Ông Thứ trưởng và chuyện giờ mới kể về trận chiến chống dịch tả lợn

Ông Thứ trưởng và chuyện giờ mới kể về trận chiến chống dịch tả lợn

Mấy năm gần đây, vấn đề nóng nhất của ngành nông nghiệp chủ yếu xoay quanh "con lợn", hết giảm giá, rồi tăng giá, nông dân mới "ngóc...