Thứ Hai, ngày 14/10/2019 08:45 AM (GMT+7)
Phạt đến 1 tỷ đồng cho hành vi khai thác thủy sản trái phép

Phạt đến 1 tỷ đồng cho hành vi khai thác thủy sản trái phép1

Việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và ban hành...