Thứ Tư, ngày 23/10/2019 10:12 AM (GMT+7)
Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Ngày 7/7, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 15 đã xướng tên 19 cá nhân...