Thứ Tư, ngày 23/10/2019 05:27 AM (GMT+7)
C.T Group tuyển dụng “Thực tập thu nhập cao cho sinh viên nghèo học giỏi 2019”

C.T Group tuyển dụng “Thực tập thu nhập cao cho sinh viên nghèo học giỏi 2019”

Tiếp nối truyền thống văn hóa nhân văn của Tập đoàn trong việc hỗ trợ sinh viên nghèo học giỏi, C.T Group triển khai chương trình...