Thứ Ba, ngày 12/11/2019 06:24 AM (GMT+7)
Phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án Năng lượng nguyên tử ở Đà Nẵng

Phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án Năng lượng nguyên tử ở Đà Nẵng

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt thiếu sót, vi phạm liên quan đến Dự án Viện Năng lượng nguyên tử tại Đà...