Thứ Ba, ngày 20/08/2019 14:41 PM (GMT+7)
Điều khiến phương Tây cũng phải ngả mũ kính phục vua Gia Long

Điều khiến phương Tây cũng phải ngả mũ kính phục vua Gia Long

Tưởng rằng, 1 vị vua ở phương Đông sẽ chỉ quen với văn chương, thơ phú nhưng ít ai ngờ Gia Long đã khiến nhiều người châu Âu phải...