Thứ Ba, ngày 10/12/2019 14:34 PM (GMT+7)
Thầy giáo nổi danh nước Việt đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc là ai?

Thầy giáo nổi danh nước Việt đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc là ai?

Dưới thời vua Lê Nhân Tông, khi được cử đi sứ nhà Minh, Nguyễn Trực đã tham gia kỳ thi ở Trung Quốc và đỗ trạng nguyên.