Thứ Hai, ngày 09/12/2019 11:36 AM (GMT+7)
Vua Lê Đại Hành: Mang trăn lớn, hổ dữ ra dọa khiến sứ giả Trung Quốc hoảng loạn

Vua Lê Đại Hành: Mang trăn lớn, hổ dữ ra dọa khiến sứ giả Trung Quốc hoảng loạn

Cuối thế kỷ X, dưới triều Tiền Lê, vua Lê Đại Hành đã khẳng định được uy thế của đất nước với nhà Tống.