Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 12:35 PM (GMT+7)
"Vùng tối" Tam Quốc diễn nghĩa: Nước cờ Đương Dương

"Vùng tối" Tam Quốc diễn nghĩa: Nước cờ Đương Dương

Chiến dịch Đương Dương – Trường Bản trong lịch sử hay trong tiểu thuyết đều được mô tả theo cùng một kiểu: Lưu Bị rút chạy, quân...