Thứ Hai, ngày 09/12/2019 07:08 AM (GMT+7)
Lâm trường ôm đất chờ sang nhượng, nông dân thất nghiệp đợi phát tô

Lâm trường ôm đất chờ sang nhượng, nông dân thất nghiệp đợi phát tô

"Kiên quyết thu hồi đất của các nông, lâm trường, các doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, các dự án chuyển...