Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 03:26 AM (GMT+7)
Lão nông nửa đêm đội đèn chăm khóm phụng dáng "độc" bán Tết

Lão nông nửa đêm đội đèn chăm khóm phụng dáng "độc" bán Tết

Không như nhiều người tưởng trồng khóm kiểng (dứa cảnh) là “làm chơi, ăn thiệt”, chỉ cần bán vài trăm trái thì cư dân “rốn lũ”...