Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 04:28 AM (GMT+7)
Ninh Dương Lan Ngọc muốn lên xe hoa, Tiến Luật - BB Trần khuyên điều này

Ninh Dương Lan Ngọc muốn lên xe hoa, Tiến Luật - BB Trần khuyên điều này

Đọc được mong muốn của “ngọc nữ" điện ảnh Việt, Tiến Luật và BB Trần đưa ra đề nghị thú vị.