Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:07 AM (GMT+7)
Lý Nhã Kỳ: "Có lúc, tôi muốn buông xuôi, bỏ hết danh vọng và xa hoa"

Lý Nhã Kỳ: "Có lúc, tôi muốn buông xuôi, bỏ hết danh vọng và xa hoa"

Trong chương trình 'Vì sao tôi theo đạo Phật', Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống trước khi thành công.