Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:30 PM (GMT+7)
Tròn mắt xem người Tày - Nùng xứ Lạng chơi Lảy cỏ trong ngày hội

Tròn mắt xem người Tày - Nùng xứ Lạng chơi Lảy cỏ trong ngày hội

Đặc biệt là trò chơi dân gian Lảy cỏ vẫn được lưu giữ và được đông đảo bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích và nhiệt tình...