Thứ Hai, ngày 14/10/2019 03:34 AM (GMT+7)
Văn Miếu Vĩnh Phúc hoang tàn – sự lãng phí được báo trước?

Văn Miếu Vĩnh Phúc hoang tàn – sự lãng phí được báo trước?1

Dự án Văn Miếu Vĩnh Phúc ngay từ lúc manh nha đã gây nhiều tai tiếng và hoài nghi về sự lãng phí ngân sách, và nay thì sự hoang...