Thứ Tư, ngày 11/12/2019 01:18 AM (GMT+7)
Vĩnh Phúc có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 3 miền Bắc

Vĩnh Phúc có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 3 miền Bắc

Tỉnh Vĩnh Phúc có 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống với hơn 30 dân tộc/48.000 người, chiếm gần 5% dân số toàn...