Thứ Hai, ngày 25/06/2018 02:18 AM (GMT+7)
42 ngày mất 500 tỷ USD: Chiến tranh là sự trả giá quá đắt!

42 ngày mất 500 tỷ USD: Chiến tranh là sự trả giá quá đắt!

Như hiện nay chúng ta thấy rằng khoa học kỹ thuật đã mang đến cho cuộc sống sự thay đổi rất lớn. Phương diện quân sự cũng không...