Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:40 PM (GMT+7)
Giải mật dự án không tưởng của Mỹ: Biến Mặt Trăng thành "địa ngục chết"

Giải mật dự án không tưởng của Mỹ: Biến Mặt Trăng thành "địa ngục chết"

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, để chứng minh sức mạnh siêu cường với Liên Xô, Mỹ đã cho thực hiện những dự án ngoài sức tưởng...