Thứ Ba, ngày 24/04/2018 12:45 PM (GMT+7)
Cảnh "yêu" của Chí Phèo bị cắt vì mô tả... tỉ mỉ

Cảnh "yêu" của Chí Phèo bị cắt vì mô tả... tỉ mỉ

Vị giáo sư chuyên làm SGK cho học sinh cấp 3 giải thích: việc lược bớt đoạn nhà văn Nam Cao mô tả tỉ mỉ quan hệ giữa Chí Phèo và...