Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:03 PM (GMT+7)
Nghệ An: Hội Nông dân góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn

Nghệ An: Hội Nông dân góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn

Mười năm qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thực hiện đồng bộ...