Thứ Ba, ngày 15/10/2019 08:51 AM (GMT+7)
Kiến nghị mỗi m2 nhà chung cư tương ứng với một phiếu biểu quyết

Kiến nghị mỗi m2 nhà chung cư tương ứng với một phiếu biểu quyết1

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cách tính quyền biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư của các chủ sở hữu nhà chung cư...