Thứ Năm, ngày 19/09/2019 05:42 AM (GMT+7)
Khô hạn ảnh hưởng thế nào đến vận hành điện?

Khô hạn ảnh hưởng thế nào đến vận hành điện?

Cung cấp tới 1/3 sản lượng điện của toàn hệ thống, nhưng các hồ thủy điện đang thiếu nước trầm trọng do khô hạn khốc liệt xảy ra...