Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 19:14 PM (GMT+7)
Sát thủ lộ vết giày ở hiện trường vì tiếc chiếc điện thoại

Sát thủ lộ vết giày ở hiện trường vì tiếc chiếc điện thoại

Để không ảnh hưởng đến các dấu vết trên cửa phòng ngủ, cảnh sát Trung Quốc chui qua trần để vào hiện trường.