Thứ Hai, ngày 16/09/2019 19:48 PM (GMT+7)
Thầy giáo nổi tiếng vì những bức tranh vẽ bằng phấn đỉnh cao

Thầy giáo nổi tiếng vì những bức tranh vẽ bằng phấn đỉnh cao

Thầy giáo dạy mỹ thuật đến từ Trung Quốc dùng phấn vẽ lên bảng đen cho ra những bức tranh vô cùng ấn tượng.