Thứ Năm, ngày 14/11/2019 18:50 PM (GMT+7)
Về thăm gia đình người yêu hiền lành, tốt tính, tôi sợ hãi lùi bước

Về thăm gia đình người yêu hiền lành, tốt tính, tôi sợ hãi lùi bước

Thấy mẹ Linh ra đón mà 1 lần nữa tôi sụp đổ. Đầu tôi lúc đó chỉ nhảy ra 1 câu: "Trời ạ!"